U, de petitionaris
Stop toename files 3 %283%29

Geef de binnenvaart toekomst en voorkom 74.000 extra trucks, files en CO2-uitstoot

1.666 ondertekeningen

Het veiligste en minst milieubelastende goederenvervoermiddel, de binnenvaart, wordt door onnodige regelgeving zo tegengewerkt dat de investeringskracht en zelfs de toekomst van deze bedrijfstak in het geding is. Dit heeft verregaande consequenties voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland.

Tweet erover en Bericht op Facebook

Petitie

Wij

Binnenschippers van de modernste en veiligste vloot ter wereld, met schepen van diverse afmetingen.

 

constateren

dat:

 • De binnenvaart onevenredig veel (CCR-)eisen opgelegd krijgt.

 • Veel schepen niet aan de (geluids)eisen kunnen voldoen.

 • Noodzakelijke (vergroenings)investeringen onmogelijk worden.

 • De diversiteit en het toekomstperspectief van de vloot afneemt.

 • Er inmiddels al een koude sanering plaatsvindt.

 • Veel schepen < 1.500 ton na 2025 verdwenen zijn.

 • Kleinere vaarwegen onbruikbaar worden.

 • Daardoor na 2020 wekelijks circa 74.000 extra trucks op de weg zullen rijden.

 

en verzoeken

 1. De binnenvaartsector een toekomstperspectief te bieden

 2. De diversiteit van de Nederlandse binnenvaartvloot te waarborgen door:

 • Rekening te houden met de (on)mogelijkheden van de (verschillende type) binnenvaartschepen

 • Het terugdraaien van regelgeving waarvan nut, noodzaak en haalbaarheid niet vastgesteld is

 • nieuwbouweisen aan bestaande schepen gebouwd voor 1976 alleen van toepassing te verklaren bij nieuw-, ver- of ombouw van een schip.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
26-06-2018 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Sunniva Fluitsma 
Organisatie:
ASV (Algemeene Schippersvereeniging)  
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Overhandiging petitie op 26 juni 2018

Op tweedekamer.nl staat de overhandiging aan de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat aangekondigd:

Petitie "Geef de binnenvaart toekomst en voorkom 74.000 extra trucks, files en CO2 uitstoot" op 26 juni 2018 om 13:45 - 14:00 in de Statenpassage. .

28-06-2018

Schippers en verladers spreken over voortbestaan binnenvaartvloot.

Op 28 mei heeft er een constructief gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de ASV en verladersorganisatie evofenedex. conclusie: Evofenedex en ASV beraden zich op gezamenlijke stappen ter behoud van de waardevolle binnenvaartvloot

Aanleiding was de ASV-petitie “Geef de binnenvaart toekomst en voorkom 74.000 extra trucks en CO2 uitstoot”.
Toewerkend naar de datum van de petitie-aanbieding op 26 juni zullen de evofenedex en de ASV daarom het belang van het voortbestaan van een gezonde binnenvaartvloot met een grote diversiteit aan schepen aan de orde stellen.

Ook evofenedex signaleert bij haar leden de problematiek van het verdwijnen van de kleinere binnenvaart. Bovendien worden alle (dus ook grotere) binnenvaartbedrijven met zoveel onnodige (CCR) uitgaven en opdrachten geconfronteerd dat andere noodzakelijke (vergroenings)investeringen niet gedaan kunnen worden.

+Lees meer...

Dat heeft ook effect op het product dat men aan kan bieden aan de verlader.

De verladers en de schippers hebben een gezamenlijk belang in een gezonde binnenvaartsector, dat wordt door beide partijen erkend en daarom zullen beide organisaties zich inzetten om deze sector te ondersteunen waar mogelijk.

Op korte termijn zullen de ASV en evofenedex zich richten op het aan de orde stellen van de CCR regelgeving en de ongewenste effecten daarvan.

29-05-2018

Minister gaat in gesprek met de ASV over de CCR eisen

Tijdens het Algemeen Overleg Maritiem heeft de Minister toegezegd in gesprek te gaan met de ASV aangaande de CCR eisen. Daaraan voorafgaande hebben diverse politieke partijen van links tot rechts op een kundige wijze de binnenvaartbelangen neergezet en haar waarde verdedigd.

+Lees meer...

De ASV is zeer verheugd dat de Minister met de ASV in gesprek wil treden, wat wij mede aan deze politieke partijen te danken hebben. Daarbij waren de voortrekkers-rollen ter behoud van de diversiteit van de binnenvaartvloot weggelegd voor de VVD, de SP en de PVV, waarbij ook andere politieke partijen (D66, CDA, GL) hun betrokkenheid toonden en overtuigd bleken van de waarde van de binnenvaart. Wij zien uit naar het gesprek met de Minister en danken alle aanwezige partijen nogmaals voor de positieve rol die zij als mede-aanjagers van dit proces hebben gespeeld

17-05-2018